Kurija

Kurija - (latinski Curia - sudnica, većnica) je jedna od najstarijih i najpoznatijih zgrada u Kikindi. Reč je o jednospratnoj kasnobaroknoj građevini kroz čije se prostore nekada prelamala politička i upravna, a danas kulturna istorija Kikinde i regiona. Potreba da se izgradi magistratska zgrada za smeštaj dištriktskih organa vlasti i zatvorenika postojala je još od [...]

By | 2018-01-31T10:53:29+00:00 January 31st, 2018|Uncategorized|Comments Off on Kurija

Zoran Simić

Simić Zoran rođen je 23.05.1950. godine u Mokrinu od oca Obrada i majke Ruže. Detinjstvo je proveo u Mokrinu, zajedno sa svojom rođenom sestrom Zorkom. Završio je Osnovnu školu „Vasa Stajić“ u Mokrinu 1965. godine. Završio Srednju mašinsku tehničku školu u Kikindi – opšti smer, 1969. godine . Završio Visoku tehničku [...]

By | 2018-01-27T12:39:09+00:00 January 27th, 2018|Uncategorized|Comments Off on Zoran Simić

Božo Rajić

Božo Rajić rođen je 28.02.1926. u Donjem Štrbcima u Lici, Opština Donji Lapac, Osnovnu školu je završio u Kestenovcu,srednju je završio u Kikindi,višu ekonomsku školu je vanredno završio u Beogradu, zatim je išao za knjigovođu u Novom Sadu. Bio je učesnik Drugog svetskog rata od 1941 do 1945,prvo kao kurir a [...]

By | 2018-01-26T19:17:31+00:00 January 8th, 2018|Uncategorized|Comments Off on Božo Rajić